Zeven stappen actie

Zeven stappen actie

Bovenstaand dekt de lading. Er moet aktie ondernomen worden. De tijd van denken, tobben, afwachten, uitstellen, misschien is voorbij.

De basisingrediënten die voor jou bevorderend zijn om in je kracht te leven, moeten zichtbaar en grijpbaar boven water komen. Hierbij gaat het zowel om materiële als om immateriële elementen. Het betreft zowel het fundament, als het hart en het hoofd. Hiervoor heb ik het zevenstappenaktieprogramma ter beschikking.

 

Inhoudelijk worden al je wensen, verlangens , toekomstbeelden, opgedeeld in zeven hoedanigheden. Dan wordt bekeken en ervaren wat de belemmeringen zijn om dit alles te verwezenlijken. Deze belemmeringen worden benoemd, ervaren en vervolgens uit de weg geruimd. Je kunt weer met de stroom mee.

De 7 stappenaktie helpt je om op concrete wijze zowel persoonlijke / als zakelijke doelen te bereiken , omdat het je tot een krachtigere persoonlijkheid maakt. Anders gezegd: indien je er op gericht bent de voorwaarden te verwezenlijken die jou helpen meer in je kracht te komen, dan komt je essentiële persoonlijkheid gegarandeerd krachtiger naar voren, in de relationele sfeer en in de vorm van leider/volger op je werk.

Na afloop heb je de doelstellingen van de totale aktie op papier staan. Dit is dan de leidraad om er zelf mee verder te gaan.