Wie is Luc Kusters

Ik, Luc Kusters (1949) schreef mijn eerste boek op een therapeutische basis om mijn traumatische ervaringen van het seksueel misbruik op het jongenspensionaat St. Maria ter Engelen in Bleijerheide te verwerken. Het is een verhaal geworden met hier en daar boze soms zelfs aggressieve uitingen. Het was nodig om het boek te schrijven en het heeft mij zoveel nieuwe inzichten gegeven over het fundamentele en veel voorkomende fenomeen van seksueel misbruik in het algemeen en in de Rooms-Kartholieke Kerk in het bijzonder dat ik verder ben gegaan met mijn onderzoek.

Dit resulteerde in mijn nieuwe boek Der Mithras Code, in het Duits geschreven. De reden is dat ik mij ook in het duits uitdrukken kan en er internationaal een groter bereik is. Het Mithraïsme kwam vanuit Rome ook onze kant uit. Duitsland heeft een nogal Roomsch- Vaticaanse traditie die alle bestaande “heidense” geloofsovertuigingen verdrongen of vernietigd heeft. In Nederland moest alleen het zuiden op de knieën, òf om te bidden òf om onthoofd te worden, want alle Religies regeren vanuit het hoofd.

Missie / motivatie.

Interessant is dat Mithras vaak gelijk gesteld wordt aan Jesus, of andersom. Een thema dat vaak in mijn boek voor komt en een verrassende ontknoping heeft. Er lopen verschillende rode draden door het boek, met altijd het thema: wat betekent het esoterisch voor ons mannen? In hoeverre volgen wij nog het Vatikaan, met de gijseling en commercie van Jesus òf gaan wij daadwerkelijk voor de esoterische Jesus energie die voor alle mannen geldt. De energie van het zwaard neerleggen.

Wanneer je zoekt op esoterie en bij Wikipedia terecht komt is het toch wel zeer bijzonder dat je er niets over de esoterie van de Roomsch Katholieke Kerk tegenkomt. Hier dekt het woord, in den beginne was er het woord, direkt de lading. Zoek op esoterie in het Vaticaan en hoppa…niente, ook niets. Maar zoek je op esoterie Jesus Chrystus…bingo. Wat meteen mijn vraag als 10 jarig jongetje beantwoord: waar zijn de moeder en de dochter gebleven? Er klopt iets niet bij het Vatikaan, het zit daar vies mis. En inderdaad zoals ik in Der Mithras Code beschrijf: het stinkt. Het is uitsluitend macht (angst voor het vrouwelijke). Jesus heeft niets in het Vaticaan te zoeken. Hij wordt daar misbruikt. Tijd om het Vaticaan te verlaten.

De Mithras zoektocht bestrijkt een periode van 8.000 jaren, mijn esoterische androgyne zoektocht sinds ik 10 jaar was. Met telkens de vraag : hoe zit het toch met mijn innerlijk, met mijn ZIJN, dat anders was dan mijn aangepast gedrag. Ik wilde binnen gelijk buiten zijn. Ik was altijd met z’n tweeën. Binnen was anders dan de buitenkant.

Daarvoor moest ik veel in mijzelf gaan graven, jarenlang. Terwijl ik ook nog een gezin en een eigen bedrijf had. Afscheid nemen van mensen die het niet meer met mij zagen zitten, en ik met hen. Waardoor er nieuwe netwerken ontstonden.

Der Mithras Code is een zachter boek geworden, dit in tegenstelling tot mijn eerste boek: Kerkelijke liefde als misdaad. De thema’s zijn hetzelfde, alleen nu met een historisch besef geschreven. We gaan op zoek naar de esoterische androgyne man, niet te verwarren met een exoterische hermafrodiet. De esoterische androgyne man is de kern van het boek. De uiterlijke primaire geslachtskermerken laat ik meestal buiten beschouwing.
Uiteindelijk is het toch, vind ik, een waardevol boek geworden, temeer daar ik de zeven Initiaties van Mythras, in Mitreo di Felicissimus, uitleg. Nieuw voor de Mithras-kenners en die een verrassende “ladder van zelfontdekking” oplevert.

Esoterische zoektocht

Kortom een introspectie met veel autobiografische aspecten. Een boek dat ik zonder mijn ervaringen in mijn opvoeding, het Vatikaan, mijn esoterische zoektocht, mijn moed, mijn angsten en vele nieuwe leermannen en leervrouwen, niet had kunnen schrijven.

Tot slot dit: Ik haal Jesus uit het Vatikaan want hij hoort in iedere man te leven. Zoals ook vrouwen eindelijk het Mono-Mannengeloof moeten verlaten, daarmee ze uit hùn gijseling ontsnappen. Als vrouwen e-man-ciperen, moeteen wij mannen ook e-vrouw-ciperen. Ik ben nieuwsgierig naar de nieuwe vrouwen-Godinnen en laat me graag verrassen.