Boek: Kerkelijke liefde als misdaad

Analyse van macht, vrouwenangst en pedofilie in de RKK

Hier kunt u het boek downloaden

Lees de inleiding uit mijn boek

Dit boek bespreekt het machtsmisbruik van het Vaticaan. Niet vanuit een historisch perspectief, zoals bij Karlheinz Deschner uitgebreid werd omschreven, maar meer op zoek naar de bron, in de psyche van de man.

Door terug te gaan naar de tijd, waarin Abraham de dualiteit aangaat met het gedachtengoed van Mythras en hoe Abraham, als dief van
de psyche, met de psychische entiteit ‘God’, duizenden jaren lang de mannen als marionetten aan de touwtjes van de geestelijke leiders kon laten trekken.

Hoe mannen ‘in naam van de Vader en de Zoon’ de wereld willen beheersen en vernietigen. En als gelovige bijbelvolgers onze mede- mensen ontkracht(t)en, verkracht(t)en en vermoord(d)en; ook in de zachtere, boter-op-het-hoofdvariant van: ‘Ich habe es nicht gewusst.’ Dit alles aangestuurd en aangelijnd vanuit het Vaticaan, als vertegen- woordiger van Abraham en God, in de dorpen en steden via mijnheer pastoor en aan tafel via het gelovige hoofd van het gezin, pappa God.

De Kerk wordt verantwoordelijk gesteld voor deze tragedie, zolang zij haar eigen androgyniteit ontkent. De mens wordt gedeeld in vrouwelijk en mannelijk, en deze twee bewegingen dienen in een ieder actief te zijn om uit te kunnen groeien tot een volwaardig persoon .

De Kerk heeft de oermoeder vervangen door de gegijzelde Zoon. Het vrouwelijke is vervangen door de mannelijke overgave, het neerleg- gen van het zwaard. En dat, terwijl de Vader, en dus het Vaticaan, het zwaard blijft gebruiken.

In dit boek wordt onmiskenbaar duidelijk gemaakt dat de psychische entiteit ‘God de Vader’ zijn beste tijd heeft gehad. Dat mannen op zoek dienen te gaan naar de eigen androgyne invulling van het leven, door het verlaten van het Vaticaan en de zenmeester Jezus te volgen, zoals ook in het boek van Jos Stollman beschreven wordt.

Mannen verlaten de dwangmatige anti-vrouwcultuur en gaan op zoek naar zichzelf. ‘Ik ben, die ik ben,’ waarmee de ziel wordt bevrijd!

Dit is geen eenvoudig leesboek, maar een zoekboek, geschreven als een ‘idiote?s’ of ‘liberum orator’, als een gewone, vrije spreker: ‘Neem niets aan, maar ga zelf op weg!’

Een verhelderend boek die je leven niet alleen als man verandert, maar vervolgens ook in je relatie in en met jezelf, en daardoor naar anderen.

Baexem. november 2012

Hier kunt u het boek bestellen